Vliegvissen leren tijdens de ‘Koolvlieg’op 6 en 7 april 2019

Vliegvissen leren tijdens de ‘Koolvlieg’

Drie vliegvisclubs uit de regio Nijmegen – Arnhem en de Achterhoek, VVC De Kokerjuffer VVC Last Hope en VVV Heelweg, hebben de handen ineen geslagen voor een tweedaags evenement bij Visdorado De Kool in Heelweg waarbij je als nieuwkomer een kunstvliegje kunt leren binden, de eerste worpen leert maken met de vliegenhengel en wellicht je eerste forel of andere vissoort met de vlieg zult vangen.

In het weekend van 6 en 7 april 2019 wordt er een internationale vliegviswedstrijd gehouden op twee van de plassen van Visdorado De Kool, die georganiseerd wordt door Semih Egemen van Fasna Fly Fishing. De drie vliegvisclubs willen deze gelegenheid graag gebruiken om meer bekendheid te geven aan het vissen met de vliegenhengel, met name aan de jeugd in de regio.

Bij het vliegvissen wordt er gevist met een imitatie van een insect of een kleine vis, de kunstvlieg; deze kunstvliegen zijn te koop in veel hengelsportzaken, maar het mooiste is om ze zelf te vervaardigen. Omdat een kunstvlieg nauwelijks gewicht heeft, wordt er gebruik gemaakt van een vliegenlijn die een gram of tien, vijftien weegt over de eerste tien meter. De vliegenlijnen zijn doorgaans drijvend uitgevoerd, maar er zijn ook zinkende uitvoeringen beschikbaar wanneer er op een grotere diepte gevist moet worden. Aan de dunne punt van de vliegenlijn komt een onderlijn, de ‘leader’, die ook een verloop heeft van dik naar dun en aan de dunne leaderpunt wordt de kunstvlieg geknoopt. Door het verloop in de vliegenlijn en de leader, en gebruik makend van een speciale werptechniek waarbij de lijn in de lucht op lengte gebracht wordt, zijn afstanden van vijftien tot vijfentwintig meter zonder meer haalbaar. Zolang een water voldoende helder is, kan er met de kunstvlieg op alle in Nederland voorkomende vissoorten gevist worden. Voor het vissen op roofvis (baars, snoekbaars en snoek, langs de kust ook fint, makreel en zeebaars) worden daarbij grotere kunstvliegen, streamers genaamd, ingezet.

Tijdens de ‘Koolvlieg’ kun je op de deel van De Kool onder begeleiding van instructeurs van de drie vliegvisclubs je eerste kunstvliegje leren binden. Vliegbindklemmen, gereedschappen en materiaal liggen hiervoor klaar. Op het grasveld bij de vliegvisplas is een werpbaan uitgezet waar je, wederom onder begeleiding, kunt leren werpen met de vliegenhengel. Vijver 2 is tenslotte op beide dagen gereserveerd om te proberen met de kunstvlieg een forel of andere vissoort te verleiden. De vliegenhengels, vliegenreels, lijnen, leaders en kunstvliegen staan eveneens ter beschikking voor de bezoekers van de Koolvlieg. Voorafgaand aan de internationale vliegviswedstrijd op zondag wordt er op zaterdag al volop getraind door de deelnemers. Je hebt dus alle gelegenheid om op 6 en 7 april ervaren vliegvissers aan het werk te zien, bij het werpen maar ook bij het inzetten van verschillende vismethodes die met de vliegenhengel mogelijk zijn.

Visdorado De Kool is gevestigd aan de Molenweg 4, 7055 AX Heelweg, website: www.de-kool.nl.

VVC Last Hope, website: https://lasthope.mijnhengelsportvereniging.nl/.

VVC De Kokerjuffer, website: http://www.twistedleaders.nl/kokerjuffer/.

VVC Heelweg, website: https://vliegvisverenigingheelweg.nl/.

 

 

HSV De Snoekbaars huldigt kampioenen en jubilarissen

HSV De Snoekbaars huldigt kampioenen en jubilarissen

Op dinsdagavond  12 februari 2019 hield HSV De Snoekbaars de jaarlijkse ledenjaarvergadering. Een mooi moment om een aantal personen in het zonnetje te zetten. Er werd afgelopen seizoen in 3 verschillende categorieën gevist, de vast hengel competitie, de vrije hengel competitie en de 55+ competitie. Weet men de vaste hengelcompetitie te winnen dan mag diegene zich een jaar lang kampioen van De Snoekbaars noemen. Dit jaar was het Barry Wassink die na 5 wedstrijden het kampioenschap naar zich toe wist te trekken. Hij mag het komende jaar de schoorsteenmantel versieren met de wisselbeker.

Uitslag vaste hengel competitie

  1. Barry Wassink
  2. Wim Vreeman
  3. Jan Groot Jebbink (Kranenburg)

Uitslag vrije hengel competitie

  1. Freddy Cornelissen
  2. Barry Wassink
  3. Jan Groot Jebbink (Vorden)

 Uitslag 55+ Competitie

  1. Wim Vreeman
  2. Gerrit Hiddink
  3. Ab Vruggink

25 jarig jubileum Jeugdbegeleiders

Op de ledenjaarvergadering in 1992 werd geconcludeerd dat het aantal jeugdleden langzaam afnam en werd er de vraag gesteld wie zich wilde bezighouden met het oprichten van een jeugdcommissie om deze categorie leden weer nieuw leven in te blazen. Jan Groot Jebbink (Vorden), Rob Golstein en Dick Bos stelden zich hiervoor beschikbaar en gingen voortvarend aan de slag. Een kleine twee jaar later maakten Wim Vreeman en Anton Golstein het team compleet.  Inmiddels was Jan een paar jaar later ook tot het bestuur toegetreden om de jeugdzaken op zich te nemen. Zo werden er scholen bezocht om de jeugd van onze mooie hobby kennis te laten nemen. Na de theorielessen werd smiddags het geleerde in praktijk gebracht. De oevers van de veengoot waren bezet van Vorden tot in Delden. Ook werden er vanaf toen diverse wedstrijden voor de jeugd georganiseerd, het had zelfs zo’n succes dat er een vervoersprobleem ontstond en dat er ouders moesten worden gevraagd om mee te rijden naar de wedstrijden. Zo ontstond er ook een zeer fanatiek jeugdteam welke de Snoekbaars vertegenwoordigde op diverse regionale en korpswedstrijden. Met grote regelmaat wisten ze zich in de prijzen te vissen. Inmiddels zijn we ruim 25 jaar verder en zijn Jan, Rob en Wim, jeugdbegeleiders vanaf het eerste uur nog steeds onafgebroken bezig als jeugdbegeleider voor onze vereniging. Dat wij als vereniging hier geweldig blij mee zijn kunt u zich voorstellen. Reden genoeg om deze mannen met dit 25-jarig jubileum eens flink in het zonnetje te zetten. De heren werden verrast met een fraaie oorkonde en een cadeaubon. Mannen nogmaals dank voor jullie jarenlange tomeloze inzet. Tot op de dag van vandaag heeft de Snoekbaars nog steeds de beschikking over een club zeer gemotiveerde jeugdbegeleiders.

 

Na 24 jaar helaas einde Visvijver.

Hengelsportvereniging

“DE SNOEKBAARS”

   

VORDEN    

 

Beste Leden,

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat er vanaf 1 maart 2019 niet meer met de vijververgunning van HSV De Snoekbaars gevist mag worden in de visvijver aan de Larenseweg te Vorden. Er zijn in de overeenkomst voorwaarden opgenomen waar wij als bestuur niet mee akkoord kunnen gaan.

We hebben verschillende pogingen gedaan om alsnog met de verhuurder tot een overeenstemming te komen. Wij hebben hierbij de hulp ingeschakeld van Sportvisserij Nederland , Hengelsportfederatie Midden Nederland, onze verzekeringsmaatschappij en onze eigen jurist. Allen komen uitdrukkelijk tot dezelfde conclusie, namelijk…zoals de overeenkomst er nu ligt, deze niet te ondertekenen.

Erg jammer, zeker voor de vele tijd en energie die er door menigeen is ingestoken. Ook zo de kosten die we hebben gemaakt  om de vijver te laten zijn zoals die nu is, denk aan maaien, onderhoud, visuitzet etc.

In de ledenjaarvergadering van 12 februari 2019 is bovenstaande aan de orde gesteld. Na zorgvuldige uitleg waar de schoen wringt, hebben we de leden voorgelegd dat wij als bestuur conform de huidige voorwaarden deze overeenkomst niet aan kunnen gaan. De aanwezige leden tijdens deze ledenjaarvergadering zijn hier unaniem mee akkoord gegaan.

Wij willen iedereen bedanken voor de hulp rondom de vijver, in welke vorm dan ook, die we de afgelopen 24 jaar van jullie hebben gehad.

Hoppende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur.