Na 24 jaar helaas einde Visvijver.

Hengelsportvereniging

“DE SNOEKBAARS”

   

VORDEN    

 

Beste Leden,

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat er vanaf 1 maart 2019 niet meer met de vijververgunning van HSV De Snoekbaars gevist mag worden in de visvijver aan de Larenseweg te Vorden. Er zijn in de overeenkomst voorwaarden opgenomen waar wij als bestuur niet mee akkoord kunnen gaan.

We hebben verschillende pogingen gedaan om alsnog met de verhuurder tot een overeenstemming te komen. Wij hebben hierbij de hulp ingeschakeld van Sportvisserij Nederland , Hengelsportfederatie Midden Nederland, onze verzekeringsmaatschappij en onze eigen jurist. Allen komen uitdrukkelijk tot dezelfde conclusie, namelijk…zoals de overeenkomst er nu ligt, deze niet te ondertekenen.

Erg jammer, zeker voor de vele tijd en energie die er door menigeen is ingestoken. Ook zo de kosten die we hebben gemaakt  om de vijver te laten zijn zoals die nu is, denk aan maaien, onderhoud, visuitzet etc.

In de ledenjaarvergadering van 12 februari 2019 is bovenstaande aan de orde gesteld. Na zorgvuldige uitleg waar de schoen wringt, hebben we de leden voorgelegd dat wij als bestuur conform de huidige voorwaarden deze overeenkomst niet aan kunnen gaan. De aanwezige leden tijdens deze ledenjaarvergadering zijn hier unaniem mee akkoord gegaan.

Wij willen iedereen bedanken voor de hulp rondom de vijver, in welke vorm dan ook, die we de afgelopen 24 jaar van jullie hebben gehad.

Hoppende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur.