Reglement Wedstrijden Jeugd 2.18.

Wedstrijdreglement jeugdvissen HSV De Snoekbaars Vorden

 1. Iedere deelnemer dient dit reglement te kennen en het na te leven.
 2. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige (jeugd) vispas welke is uitgegeven door HSV De Snoekbaars Vorden.
 3. Er word in twee leeftijdscategorieën gevist. Categorie B leeftijd 6 t/m 11 jaar. Categorie A leeftijd 12 t/m 16 jaar. De leeftijd op 1 januari van het jaar waarin de wedstrijd word gevist is bepalend voor de indeling. De jeugdcommissie behoud zich het recht voor om hierin te schuiven wanneer er bij het indelen veel verschil in categorieën ontstaat.

 

 1. Er word geloot aan de waterkant. Het nummer van de visplek komt overeen met het nummer op de deelnemerskaart.

 

 1. Er word gevist met één hengel voorzien van een dobber en enkelvoudige haak. De hengel moet een zogenaamde vaste hengel zijn. De dobber moet het lood kunnen dragen dus zogenaamd zinkvissen is verboden.

 

 1. De maximale hengellengte voor categorie B is 8,50 meter en bij de categorie A is dat 10 meter.

 

 1. Optuigen en peilen voor de wedstrijd is toegestaan. Tip!! Zorg voor een aantal reservetuigjes dat voorkomt teleurstellingen.

 

 1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een voldoende groot leefnet, een stalen leefnet is niet toegestaan. Een landingsnet is wenselijk voor het landen van grotere vissen.

 

 1. Alle deelnemers krijgen het voer van de vereniging, je mag dus niet je eigen voer meenemen en gebruiken. Neem een bakje mee om het voer in te bewaren tijdens de wedstrijd. Voor aas moet de deelnemer zelf zorgen. Muggenlarven en gekleurde maden zijn verboden.

 

 1. Het eerste signaal is aanvang van de wedstrijd, het tweede signaal is het einde van de wedstrijd. Een voor het tweede signaal gehaakte vis telt mee. Leefnetten moeten in het water blijven liggen, pas wanneer de wedstrijdcommissie hiervoor toestemming geeft mag het leefnet uit het water worden gehaald om de gevangen vissen te meten.

 

 

 

 1. Bij de categorie A mag niet geholpen worden, behalve door de jeugdbegeleiders. Bij de categorie B mogen de deelnemers worden geholpen door de ouders, maar alleen voor de wedstrijd bij bijv. het optuigen en peilen. Na het beginsignaal word de begeleiding overgelaten aan de jeugdbegeleiders (of door de ouders tenzij dit vooraf is overlegd met jeugdbegeleiders).

 

 1. Alle gevangen vis telt mee, behalve snoek, snoekbaars en paling.

 

 1. De deelnemers moeten beschikken over voldoende attributen om de gevangen vis zorgvuldig te kunnen onthaken. Vraag zonodig een jeugdbegeleider om hierbij te assisteren.

 

 1. In beide categorieën zal na de wedstrijd de gevangen vis worden gewogen en geteld. De deelnemer met het hoogste gewicht krijgt 150 punten, daarna aflopend de nummer twee 148, de nummer drie 146 enz. De deelnemer met het meest aantal vissen krijgt 150 punten daarna de nummer twee 148 punten, nummer drie 146 etc. Per wedstrijd kun je dus maximaal 300 punten verdienen. Bij een gelijke uitslag is het gewicht bepalend. Dus gewicht gaat voor het aantal. Heb je wel meegedaan maar helaas geen vis gevangen dan krijg je 100 punten (gewicht) en nog eens 100 punten (aantal).

 

 1. Bij onweer, noodweer of een andere calamiteit of dreiging hiervan word de wedstrijd afgelast. Iedereen dient dan strikt de aanwijzingen van de begeleiders strikt op te volgen. Deze wedstrijd komt dan te vervallen en telt niet mee voor de einduitslag.

 

 1. Er worden zes wedstrijden gevist. Aan het eind van het seizoen tellen de vier beste wedstrijden mee voor de einduitslag. Bij een gelijke stand geeft het meest gevangen gewicht de doorslag in de einduitslag. Is dit ook gelijk dan word er geloot. Zowel voor de categorie B als de categorie A word een einduitslag opgemaakt.

 

 1. De prijsuitreiking is na afloop van de laatste wedstrijd aan de waterkant. Alle deelnemers ontvangen een prijs(je), maar je moet dan wel aanwezig zijn bij de prijsuitreiking.

 

 1. Na afloop van de wedstrijden laten we onze visplek schoon achter!!

 

 1. In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie (wedstrijdcommissie bestaat uit de op dat moment aanwezige jeugdbegeleiders).