Jaarvergadering 2020

Hengelsportvereniging

“DE SNOEKBAARS”

          Biesterveld 24                                                                                                           Januari 2020

         7251 VS  VORDEN

                        Uitnodiging tot het bijwonen van onze te houden

                                               JAAR – VERGADERING

         Op dinsdag 4 Februari 2020 in Het Kulturhus te Vorden.

              Aanvang 20.00 uur.

AGENDA :         

 1. Opening.
 • Notulen vorige jaarvergadering.
 • Inbreng agenda punten.
 • Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Jaarverslag secretaris en penningmeester.
 • Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie.
 • Verslag jeugdcommissie.  
 • Visparel ‘t Joostink.

                                   PAUZE

 • Vaststellen contributie.
 1. Bestuursverkiezing:

                Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar de heer J. Groot Jebbink (voorzitter).

                Aftredend en herkiesbaar de heer M. van Gijtenbeek (penningmeester).

                Aftredend en herkiesbaar de heer F. van Zeeburg (bestuurslid).

          11. 55+- en senioren wedstrijden 2020.

12. Wedstrijdcommissie.

13. Prijzen voor onderlinge wedstrijden en vaststellen inleggeld.

 1.     14. Prijsuitreiking onderlinge competitie 2019.
 1.     15. Rondvraag.
 2.  
 3.     16. Sluiting.

 de secretaris.