Jaarvergadering 2019, op 12 februari 2019

Hengelsportvereniging

“DE SNOEKBAARS”

 

Biesterveld 24                                                                                                           Januari 2019

7251 VS  VORDEN

 

Uitnodiging tot het bijwonen van onze te houden

 

JAAR – VERGADERING

      

Op dinsdag 12 Februari 2019 in Het Kulturhus te Vorden.

Aanvang 20.00 uur.

 

AGENDA :         

 

 1. Notulen vorige jaarvergadering.

 

 1. Inbreng agenda punten.

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

 

 1. Jaarverslag secretaris en penningmeester.

 

 1. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie.

 

 1. Verslag jeugdcommissie.

 

 1. Commissie visvijver.

PAUZE

 1. Vaststellen contributie.

 

 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar de heer J. Groot Jebbink (voorzitter).

Aftredend en herkiesbaar de heer M. Dekkers (secretaris).

Aftredend en niet herkiesbaar de heer R. Ilbrink (bestuurslid).

Aftredend en herkiesbaar de heer B. Wassink (bestuurslid wedstrijdcommissie).

 

 1. 55+- en senioren wedstrijden 2019.

 

 1. Wedstrijdcommissie.

 

 1. Prijzen voor onderlinge wedstrijden en vaststellen inleggeld.

 

 1. Prijsuitreiking onderlinge competitie 2018.

 

 1. Rondvraag.
 1. Sluiting.

 

 

de secretaris.