HSV De Snoekbaars huldigt kampioenen en jubilarissen

HSV De Snoekbaars huldigt kampioenen en jubilarissen

Op dinsdagavond  12 februari 2019 hield HSV De Snoekbaars de jaarlijkse ledenjaarvergadering. Een mooi moment om een aantal personen in het zonnetje te zetten. Er werd afgelopen seizoen in 3 verschillende categorieën gevist, de vast hengel competitie, de vrije hengel competitie en de 55+ competitie. Weet men de vaste hengelcompetitie te winnen dan mag diegene zich een jaar lang kampioen van De Snoekbaars noemen. Dit jaar was het Barry Wassink die na 5 wedstrijden het kampioenschap naar zich toe wist te trekken. Hij mag het komende jaar de schoorsteenmantel versieren met de wisselbeker.

Uitslag vaste hengel competitie

  1. Barry Wassink
  2. Wim Vreeman
  3. Jan Groot Jebbink (Kranenburg)

Uitslag vrije hengel competitie

  1. Freddy Cornelissen
  2. Barry Wassink
  3. Jan Groot Jebbink (Vorden)

 Uitslag 55+ Competitie

  1. Wim Vreeman
  2. Gerrit Hiddink
  3. Ab Vruggink

25 jarig jubileum Jeugdbegeleiders

Op de ledenjaarvergadering in 1992 werd geconcludeerd dat het aantal jeugdleden langzaam afnam en werd er de vraag gesteld wie zich wilde bezighouden met het oprichten van een jeugdcommissie om deze categorie leden weer nieuw leven in te blazen. Jan Groot Jebbink (Vorden), Rob Golstein en Dick Bos stelden zich hiervoor beschikbaar en gingen voortvarend aan de slag. Een kleine twee jaar later maakten Wim Vreeman en Anton Golstein het team compleet.  Inmiddels was Jan een paar jaar later ook tot het bestuur toegetreden om de jeugdzaken op zich te nemen. Zo werden er scholen bezocht om de jeugd van onze mooie hobby kennis te laten nemen. Na de theorielessen werd smiddags het geleerde in praktijk gebracht. De oevers van de veengoot waren bezet van Vorden tot in Delden. Ook werden er vanaf toen diverse wedstrijden voor de jeugd georganiseerd, het had zelfs zo’n succes dat er een vervoersprobleem ontstond en dat er ouders moesten worden gevraagd om mee te rijden naar de wedstrijden. Zo ontstond er ook een zeer fanatiek jeugdteam welke de Snoekbaars vertegenwoordigde op diverse regionale en korpswedstrijden. Met grote regelmaat wisten ze zich in de prijzen te vissen. Inmiddels zijn we ruim 25 jaar verder en zijn Jan, Rob en Wim, jeugdbegeleiders vanaf het eerste uur nog steeds onafgebroken bezig als jeugdbegeleider voor onze vereniging. Dat wij als vereniging hier geweldig blij mee zijn kunt u zich voorstellen. Reden genoeg om deze mannen met dit 25-jarig jubileum eens flink in het zonnetje te zetten. De heren werden verrast met een fraaie oorkonde en een cadeaubon. Mannen nogmaals dank voor jullie jarenlange tomeloze inzet. Tot op de dag van vandaag heeft de Snoekbaars nog steeds de beschikking over een club zeer gemotiveerde jeugdbegeleiders.