Jaarvergadering 2019, op 12 februari 2019

Hengelsportvereniging

“DE SNOEKBAARS”

 

Biesterveld 24                                                                                                           Januari 2019

7251 VS  VORDEN

 

Uitnodiging tot het bijwonen van onze te houden

 

JAAR – VERGADERING

      

Op dinsdag 12 Februari 2019 in Het Kulturhus te Vorden.

Aanvang 20.00 uur.

 

AGENDA :         

 

 1. Notulen vorige jaarvergadering.

 

 1. Inbreng agenda punten.

 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

 

 1. Jaarverslag secretaris en penningmeester.

 

 1. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie.

 

 1. Verslag jeugdcommissie.

 

 1. Commissie visvijver.

PAUZE

 1. Vaststellen contributie.

 

 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar de heer J. Groot Jebbink (voorzitter).

Aftredend en herkiesbaar de heer M. Dekkers (secretaris).

Aftredend en niet herkiesbaar de heer R. Ilbrink (bestuurslid).

Aftredend en herkiesbaar de heer B. Wassink (bestuurslid wedstrijdcommissie).

 

 1. 55+- en senioren wedstrijden 2019.

 

 1. Wedstrijdcommissie.

 

 1. Prijzen voor onderlinge wedstrijden en vaststellen inleggeld.

 

 1. Prijsuitreiking onderlinge competitie 2018.

 

 1. Rondvraag.
 1. Sluiting.

 

 

de secretaris.

Vierde onderlinge wedstrijd senioren  vaste stok.

                                         HSV De Snoekbaars Vorden

Vierde onderlinge wedstrijd senioren  vaste stok.

Op zaterdagmiddag  6 oktober  is de vierde onderlinge wedstrijd gevist met de vaste hengel. Er werd gevist in het Groene kanaal. Er werd in twee vakken gevist. Wim Vreeman en Barry Wassink wisten beiden hun vak te winnen en deden goede zaken voor het klassement. Het blijft spannend,  er zijn een aantal vissers die het eindklassement nog  kunnen winnen. De laatste wedstrijd in de vaste stok competitie zal uitwijzen wie zich winnaar 2018 van de vaste hengelcompetitie mag noemen. Totaal werd er 15500 gram gevangen.

Uitslag :

VAK A:

 1. Wim Vreeman              2600 gram
 2. Wim Bulten              2260 gram
 3. Jan Eggink              1320 gram
 4. José van Amerongen 820 gram

VAK B:

 1. Barry Wassink              3700 gram
 2. Freddy Cornelissen              2180 gram
 3. Gradus van Amerongen              2060 gram
 4. Jan Groot Jebbink (Kranenburg) 560 gram

Volgende en tevens laatste wedstrijd word gevist op zaterdag 20 oktober in de Oude Berkel (Ijsbaan Borculo). Dit is tevens de afsluitwedstrijd van dit seizoen, wij nodigen na afloop alle deelnemers uit voor een hapje en een drankje bij Café restaurant De Herberg.

 

Freddy Cornelissen winnaar vrije hengel competitie 2018

Uitslag 5e onderlinge wedstrijd vrije hengelkeus

Freddy Cornelissen winnaar vrije hengel competitie 2018

Op zaterdagmiddag 22 september werd de vijfde onderlinge wedstrijd vrije hengelkeus gevist. Er werd gevist in de IJssel te Zutphen (Bakerwaardseweg). De weersomstandigheden waren nat en koud. De vangst was redelijk te noemen. Jan Groot Jebbink (Kranenburg) wist met 2540 gram vis vak B te winnen De winst in vak B was voor Barry Wassink hij wist maar liefst 7400 kg vis te vangen. In totaal is er 16770 gram vis gevangen.

De uitslag is als volgt:

Vak A:

 1. Jan Groot Jebbink (Kranenburg) 2540   gram
 2. Jan Eggink 2140   gram
 3. Freddy Cornelissen 1040   gram
 4. Wim Vreeman     20   gram

Vak B:

 1. Barry Wassink 7400   gram
 2. Jan Groot Jebbink (Vorden) 2390   gram
 3. Gradus van Ameromgen 1040  gram
 4. José van Amerongen   200   gram

De volgende wedstrijd word gevist op zaterdag 6 oktober, dit is vierde wedstrijd voor 2018 in de onderlinge vaste hengel competitie.

Uitslag 4e onderlinge wedstrijd vrije hengelkeus

HSV De Snoekbaars Vorden

Uitslag 4e onderlinge wedstrijd vrije hengelkeus

Op zaterdagmiddag 15 september 2018 werd de derde onderlinge wedstrijd vrije hengelkeus gevist. Strijdtoneel was ditmaal de Oude IJssel in Gaanderen. De weersomstandigheden waren uitstekend. Er werd in twee vakken gevist. In vak B werd 6580 gram vis gevangen, Vak A moest het doen met 4658 gram vis. Rob Golstein en Freddy Cornelissen wisten beide hun vak te winnen. Er werd door 9 deelnemers in totaal 11 kg en 238 gram vis gevangen.

De uitslag is als volgt:

Vak A:

 1. Freddy Cornelisssen 1400   gram
 2. Jan Groot Jebbink (Kranenburg) 1300   gram
 3. Jan Groot Jebbink (Vorden)   980   gram

Vak B:

 1. Rob Golstein 5000   gram
 2. Wim Vreeman             1080               gram
 3. Gradus van Amerongen   340  gram

 

De volgende wedstrijd word gevist op zaterdag 22 september, dit is de vijfde en voor dit seizoen tevens laatste wedstrijd in de onderlinge vrije hengel competitie. Er word gevist in de IJssel, Bontekoeweg/Bakerwaardseweg te Baak.